Osmanlı Toplum yapısı nasıldır?

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Toplum yapısı nasıldır? Sorusunun cevabını yazalım.


Osmanlı Devleti’nde toplum dini, dili, ırkı bakımından farklı insanlardan meydana gelmekteydi. Bu duruma rağmen Osmanlı Devleti’nde uygulanan adaletli yönetim sayesinde insanlar mutlu ve barış içinde yaşamaktaydılar.

Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Yönetenler seyfiye, ilmiye ve Kalemiye olmak üzere üç sınıfa ayrılırdı.

Yönetimde yer alanların bir kısmı Divan-ı Hümayun üyesiydi.  Günümüzdeki bakanlar kuruluna benzeyen Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devleti’nde önemli devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdi. Yönetilenlere ise reaya adı verilirdi. Yönetilenler, günlük yaşamlarında sosyal sınıf farkı olmadan birlik ve beraberlik içinde yaşarlardı.


 

Our Score

Bir yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir