3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32, 33, 34 Gezegenimizi Tanıyalım Ünite Sonu Değerlendirme Soruları Cevapları

3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32,33,34 Gezegenimizi Tanıyalım Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları 


3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki parantezin içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını altta verilen noktalı yerlere yazınız.
1. ( D ) Bir yerden havalanan uçak, hep aynı yöne doğru uçarsa havalandığı yere geri döner.
2. ( Y ) Dünya’mızın şekli kareye benzer.
3. ( D ) Eski dönemlerde yaşamış bazı insanlar Dünya’nın bir öküzün boynuzunda durduğuna inanırlardı.
4. ( D ) Hava katmanı, Dünya’yı çepeçevre sarar.
5. ( Y ) Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı karalarla kaplıdır.
6. ( Y ) Karada yaşayan canlıların suya ihtiyacı yoktur.
7. ( D ) Hava katmanının etkilerini günlük yaşamda hissederiz.
8. ( D ) Dünya’mızın yüzeyinde karalar ve sular yer alır.


3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi “Dünya’nın şekli küreye benzer.” düşüncesinin bir kanıtı olamaz?
A) Dünya yüzeyinin dörtte üçünün sularla kaplı olması
B) Güneş’in batarken yavaş yavaş gözden kaybolması
C) Deniz kenarında duran bir kişinin uzaktaki geminin önce direklerinin ucunu, ardından geminin tamamını görmesi
Cevap: A
2. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’daki su katmanını oluşturmaz?
A) Okyanuslar B) Göller C) Dağlar
Cevap: C
3. Dünya’nın en ağır ve en sıcak katmanının adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ağır küre
B) Ateş küre
C) Su küre
Cevap: B
4. Dünya’mızın etrafını saran katmanın adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Su katmanı
B) Hava katmanı
C) Kara katmanı
Cevap: B


3. Sınıf Anadol Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

5. Dünya’mızın şekli, aşağıda resimleri verilen varlıklardan hangisine benzer?
A) Telefon
B) Top
C) Kalem
Cevap: B
6. Dünya’mızı oluşturan su katmanıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Dünya’mızın yaklaşık dörtte üçünü oluşturur.
B) Okyanuslar, dereler ve göllerden meydana gelir.
C) Göremeyiz ama etkilerini hissedebiliriz.
Cevap: C
7. Yapısında magma adı verilen sıcak ve akışkan bir madde olan katmanın adı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Ağır küre B) Ateş küre C) Hava küre
Cevap: B
8. Dünya’mızın taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşan katmanının adı nedir?
A) Kara katmanı
B) Hava katmanı
C) Su katmanı
Cevap: A

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir