a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.

8. Sınıf  Türkçe Ders Kitabı a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden
metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız. Sorusunun Cevabı.

( D) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
(Y ) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
( Y) Öğretici bir metindir.
(D )Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
( D) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma,
tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
( D) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir