Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz. Bu
sözcük ve sözcük gruplarını anlamına uygun cümlelerde kullanınız. Sorusunun Cevabı.

 
: Yenilgi.   HEZİMET
Cümlem: Bu maç sonucunda onları büyük bir hezimete uğrattık.
: Çevresinde olup bitenlerin farkına varmayan, sezmeyen
(kimse), gözü bağlı, bilgisiz, aymaz.      GAFİL
Cümlem: Bu sefer bizi gafil avladılar. Herhangi bir hazırlık yapamadık.
: Sıçrayarak yakın bir yere doğru koşmak. SEĞİRTMEK
Cümlem: Babasını görür görmez seğirterek öğretmeninin yanından ayrıldı.
: Çırpınmak, tepinmek, kımıldanmak.  DEBELENMEK
Cümlem: Bataklık o kadar kötü birşey ki insanı debelendikçe içine çeker.
: Bir şeyden veya bir kimseden yana olma, aleyh karşıtı.   LEH
Cümlem: Hakim kararı Alacaklı tarafın lehinde karara bağladı.
: Vücutta görülen gevşeklik, ağırlık, tembellik. REHAVET
Cümlem: İçimi bir rehavet kapladı. Umarım havalardandır.
: Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum.  BADİRE
Cümlem: Çok şükür bu badireyi en az zararla atlattık.
: Alayı andıran, alaya benzeyen, alay gibi, alayımsı.  ALAYSI
Cümlem: bahçede top oynarken düştüğümü gören çocuk bana alaysı bir bakış atıp güldü.
: İnanç ve düşüncesini değiştiren, sözüne güvenilmeyen, caygın, kaypak (kimse).     DÖNEK
Cümlem: Senin bu kadar dönek olduğunu ve karakter yoksulu olduğunu bilmiyordum. Yazık!
: Bir anlaşma, sözleşme veya isteğin yerine getirilmesini sağlamak için bir kimseyi alıkoymak. REHİN ALMAK
Cümlem: Haberlerde fidye için kaçırılıp rehin alınan bir kızı gördüm.
: Bir duyguyu bir düşünceyi aşılamak.  TELKİN ETMEK
Cümlem: Bana sürekli bir şeyler telkin edip aklımı karıştırmaya  çalışıyordu.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir