Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız.

8. Sınıf Türkçe Aşağıda Atatürk’ün özdeyişleri verilmiştir. Bu özdeyişlerin konusunu örnekteki gibi yazınız. konusunun cevabını kısa olarak ele alacağız.


Cevap :

  1. “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir.” (Eğitime verdiği önem)
  2. “Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletine canımı vereceğim.” (Millet sevgisi)
  3. “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk hâlinde
    yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder.” (Bağımsızlık sevdası)
  4. “Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu sonsuza kadar yaşatacak olan sizlersiniz.” (Gençlere güven)
  5. “Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak
    ufkun ötesini de görmesi şarttır.” (Hayal etmek)
  6. “Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz fakat bir sanatkâr olamazsınız.” (Sanatkara verdiği önem)

 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir