Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere tabloda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. konusunun cevabını kısa olarak ele alacağız.


Cevap : saygı       din        toplumsal dayanışma        sosyal yardım       ön yargı       gelenek ve görenekler       hak       sorumluluk

1. Ön yargı farklılıklara saygının önündeki en büyük engeldir.
2. Sosyal yardım, ihtiyaç sahiplerinin yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi, ilaç vb. ihtiyaçlarının karşılıksız temin edilmesidir.
3. Bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan duyguya saygı denir.
4. Din zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.
5. Toplumun kurum ve kuruluşlarıyla ortak değerlerde birleşmesi ve birlikte hareket etmesine toplumsal dayanışma denir.
6. Gelenek ve görenekler bizi bir araya getirip ortak duygularda buluşmamızı sağlar.
7. Sorumluluk üyesi olduğumuz grupta üstlendiğimiz rollerin gereklerini yerine getirmektir.


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir