Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız.

7. Sınıf Türkçe kitabı Aşağıdaki paragrafta, düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını açıklayınız. Sorusunun cevabı.

Selçuklulardan sonra Anadolu Beylikleri kökleşen milli kültürün hasadını yapar. Aralarından bir beylik, koca bir devlet olur; açıldıkça açılır, kolları Viyana’ya kadar uzanır. Bu ulu çınara Osmanlı derler. Kökü ve gövdesi Anadolu’da, üç kıta, üç iklime hükmeden yeryüzünün en ömürlü devleti, Osmanlı devleti. Sonrası, Trakya’yı da içine alan bir Türkiye’dir Anadolu. Köklü bir kültürün kaynaştığı bölünmez bir bütünlüktür artık.
• Sayı verilerinden yararlanma
• Karşılaştırma
• Benzetme
• Tanımlama 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir