Aşğıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Aşağıda, metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. Bu sözcükleri belirleyip anlamlarının başına yazınız. 

Direkt : Doğru olarak, hiçbir yerde durmadan, duraksız, doğruca.
Çatapat : Ayakla çiğnendiğinde veya bir yere sürtüldüğünde ” çat pat ” diye patlayan bir eğlence fişeği, çatpat.
Afacan : Çok yaramaz.
Teori : Belirli bir konudaki düşünceler, görüşler.
İrkilmek : Ürkerek geri çekilir gibi olmak.
Mahzun : Üzgün, üzülmüş, üzüntü duymuş.
Göç Etmek : Kuşların, mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri.

Our Score

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir