II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı II. Mehmet’in 54. sayfadaki sözlerinden hareketle İstanbul’un fethinin sonuçlarını yazınız. Sorusunun cevabı

Türk Tarihi Açısından Sonuçları
** Osmanlı’nın Türk ve İslam dünyasındaki itibarı arttı.
** Osmanlı’da Yükselme Dönemi başladı.
** Osmanlı’nın toprak bütünlüğü sağlandı.
** İstanbul Osmanlı’nın yeni başkenti oldu.
** II Mehmet “Fatih” unvanını aldı.
** Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan deniz ticaret yollarının kontrolü Osmanlı Devleti’ne geçti.
Dünya Tarihi Açısından Sonuçları
** Fener Patrikhanesi ve ortodokslar Osmanlı himayesine girdi.
(Bu durumla Osmanlı Hristiyan birliğini oluşmasını engellemek amaçlanmıştır.)
** Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sona erdi.
** Orta Çağ sona erdi Yeni Çağ başladı.
** Ateşli silahların surlar üzerindeki etkisi anlaşıldı, böylece Avrupa’da derebeylikler yıkılış sürecine girdi.
** Ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin denetimine girmesi ile yeni yollar bulmak amacıyla Avrupa’da Coğrafi keşifler başladı.
** Bizanslı bilim insanları İstanbul’dan ayrılarak İtalya’da Rönesans hareketlerinin başlamasında etkili oldular.
Diğer Sonuçlar
** Balkanlarda fetih (Eflak Boğdan Bosna Hersek Sırbistan Mora ve Arnavutluk) hareketlerinde bulunuldu.
** Amasra Cenevizlilerden alındı.
** Sinop İsfendiyaroğullarından alındı.
** Trabzon Rum iİmparatorluğu’na son verildi.
( Mora’nın alınması ve Trabzon Rum imparatorluğuna son verilmesi ile Bizans’ın Yeniden dirilme umutları engellenmiş oldu.
**Otlukbeli Savaşı (1473) Akkoyunlu ve Osmanlı Devleti arasında yapıldı. Bu savaşla Doğu Anadolu Osmanlı egemenliğine girdi.
** Venedik ile yapılan savaşlar sonucunda Semadirek Taşöz, Limni Bozcaada, Gökçeada, Midilli ve Eğriboz alındı Böylece Ege’nin kuzeyinde türk üstünlüğü kesinleşti.
** Napoli krallığından Zenta, Kefalonya Ayamavra alındı.
** Kırım Gedik Ahmet Paşa tarafından 1475 de cenevizlilerden alındı.
(Kırım’ın alınması ile Karadeniz Türk gölü haline geldi. Ayrıca İpek Yolu’nun Karadeniz’in kuzeyine giden kolu denetim altına alındı ve Lehistan üzerinde doğudan yapılacak seferlerde üs kazanıldı.)
Hristiyan birliğini bölmek amaçlı Venedik e ticari imtiyazlar verildi Ayrıca Venedik İstanbul’da Balyoz adı verilen Elçi bulan duracaktı Gedik Ahmet Paşa tarafından 1480 de Napoli krallığından Otranto alındı Fatih döneminde Belgrad ve Rodos kuşatılmış ancak alınamamıştır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir