İlk Türk devletlerindeki töre, demokratik yönetimlerdeki hangi özellikleri taşımaktadır?

Eski Türklerde günümüzdeki TBMM’ye benzeyen kurultay adı verilen ber meclis vardı. Bu meclis hakanın başkanlığında hatunun ve devletin ileri gelenlerinin huzurunda toplanırdı. Kurultaya; hükümet üyelerinin, hanedan ile boy beylerinin, bilgelerin ve yüksek memurların katılmaları zorunlu idi.

Kurultayda hükümdarlık onaylanır, gerektiğinde töre ile ilgili yeni kurallar getirilir ve ülke sorunları üzerinde tartışmalar yapılarak karara bağlanırdı.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir