Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında araştırma yapınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 
Kırgızların sosyal yaşantıları ve dil özellikleri hakkında araştırma yapınız.şağıya yazınız. Sorusunun cevabı

 
*Kırgızistan’da hala  göçebe yaşam sürdüren Türk boyları vardır.
*Şehir yaşamı canlıdır. Birçok eğlence mekanı bulunur.
*Dünyanın en uzun destanlarından birisi olan ve hala dünyada devam eden tek destan olarak da bilinen Manas Destanı Kırgızlara aittir.
*Eğlencelerinde atlı oyunlar önemli yer tutar.
*Kırgızların kullandığı Kırgızca, Altay dillerinin içerisinde sınıflanan Türk dillerinin Kıpçak grubuna ait bir dildir. 4 milyondan fazla kişi tarafından konuşulur.
*Kullanılan dil ses ve söz varlığı açısından Güney Sibirya Türk dilleri ve Moğolca ile, gramer yönünden Kuzey-Batı Türk dilleri ile yakınlık gösterir. Günlük hayat, ziraat, yerleşik yaşam tarzı ve İslam dini ile ilgili çok sayıda Arapça, Farsça kelimeler Kırgız Türkçesine girmiştir.
Şu an 36 harften oluşan Kırgız alfabesi kullanırlar. Bunlardan sekizi ünlü, yirmi ikisi ünsüz harflerdir. İkisi inceltme harfi, dördü de ünlü ünsüz birleşmesini ifade eder.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir