Konut dokunulmazlığı denince sizin aklınıza ilk ne geliyor?

Ülkemizde konut dokunulmazlığı hakkı, 1982 Anayasası’nın 21. maddesinde şu şekilde yer almıştır:

Madde 21:

Kimsenin konutuna dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hakim kararı olmadıkça; yine  bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz.

Düşünce özgürlüğü, basın özgürlüğü, doğru haber alma hakkı, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı birbiri ile ilişkili ve birbirini tamamlayan haklardır. Devlet bu hakları yasalarla güvence altına almıştır. Eğer  bir basın kuruluşu hakkımızda yanlış haber yaparsa bizim de bu basın kuruluşundan tekzip yayınlanmasını isteme hakkımız vardır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir