Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz.

8. Sınıf Türkçe Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz. konusunun cevabını kısa olarak ele alacağız.


Cevap :
Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek. (denetlemek)
İlçe, kaymakamlık. (kaza)
Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay. (üsteğmen)
Özlem. (hasret)
Cümle. (tümce)
Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name. (mektup)
Üzerinde savaşın sürdüğü bölge. (cephe)
Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse. (şehit)
Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. (orak)
Rütbesiz asker, nefer. (er)
Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah. (süngü)
Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan birlik. (bölük)
Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz. (kına)


 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir