Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet haline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet haline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız. Sorusunun cevabı

Gaza ve Cihat : Osmanlı Devleti’nin gaza ve cihat yaptığını duyan gazilerin Osmanlı Devleti’ne katılması askeri gücü arttırmış, fetihleri kolaylaştırmıştır. 

Coğrafi Konum : Kurulduğu yerin jeopolitik konumunu çok iyidir. Balkanların ve Bizans’in zayıf olması ilerleyişi ve fetihleri kolaylaştırmıştır.

İskan politikası :  Osmanlı Devleti, Türkleri balkanlara yerleştirerek balkanları Türkleştirmeyi amaçlamıştır.

Askeri Yapı :  Düzenli ve teşkilatlı bir orduya sahiptiler.

Adaletli Yönetim : Osmanlının dil, din, insan ayrımı yapmadan herkese adaletli davranması halkın isyan etmesini engellemiş ve fethettiği topraklarda devamlılığı sağlamıştır.

Anadolu Beylikleriyle ilişkiler : Osmanlı’nın Anadolu beylikleriyle iyi ilişkileri vardı. Osmanlı beyliklerle mücadeleye girmemiş öncelikli batıya yönelmiştir. Buda diğer beyliklerinin takdirini kazanmasını sağlamıştır.

One thought on “Örneği inceleyiniz. Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmesinde ve güçlü bir devlet haline gelmesinde aşağıda sol tarafta yer alan unsurların etkisini karşılarına yazınız.”

  1. Coğrafi Konum : Kurulduğu yerin jeopolitik konumunu çok iyidir. Balkanların ve Bizans’in zayıf olması ilerleyişi ve fetihleri kolaylaştırmıştır.

    İskan politikası : Osmanlı Devleti, Türkleri balkanlara yerleştirerek balkanları Türkleştirmeyi amaçlamıştır.

    Askeri Yapı : Düzenli ve teşkilatlı bir orduya sahiptiler.

    Adaletli Yönetim : Osmanlının dil, din, insan ayrımı yapmadan herkese adaletli davranması halkın isyan etmesini engellemiş ve fethettiği topraklarda devamlılığı sağlamıştır.

    Anadolu Beylikleriyle ilişkiler : Osmanlı’nın Anadolu beylikleriyle iyi ilişkileri vardı. Osmanlı beyliklerle mücadeleye girmemiş öncelikli batıya yönelmiştir. Buda diğer beyliklerinin takdirini kazanmasını sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir