Sözcük Türleri(Sıfat)

İsimlerden önce gelerek onların özelliklerini gösteren ve isimleri sayı, soru, belgisizlik ve işaret yoluyla belirten sözcüklere Sıfat (Ön Ad) denir.
Beyaz gömlek
Temiz kalp
Birkaç kişi
Bu insanlar
Niteleme Sıfatları 
Kendisinden sonra gelen ismin rengini, biçimini, ayırıcı özelliklerini, durumunu yani onun nasıl olduğunu gösteren sıfatlardır.
Iyi adam, kötü film,derin sular, büyük hayaller….
Belirtme Sıfatları
Varlıkların diğer varlıklarla ilgileri sonucunda aldığı özellikleri belirten sıfatlardır.
İşaret Sıfatları
Nesneleri işaret ederek belirten sıfatlardır.
Bu kitap senin mi okumak istiyorum.
Şu kızı tanıyor musun ben hiç görmedim.
O diziyi ben de hiç izlemedim.
Soru Sıfatları
İsimlere soru sorarak onları belirten sıfatlardır.
Çocuğunu hangi okula gönderiyorsun?
Doğuma kaç hafta kaldı çok heyecanlıyız.
Nasıl müziklerden hoşlanırsın?
Belgisiz Sıfatlar 
İsimleri belli belirsiz bir şekilde gösteren sıfatlardır.
Bütün öğrenciler dışarı çıktı, ders bitti.
Başka akrabaları da gelmişti
Her çocuk düşe kalka büyür.
Kimi yöneticiler işlerini ciddiye almıyor maalesef.
Sayı Sıfatları 
Varlıkların sayısını belirten sıfatlardır. Sayı Sıfatları da çeşitli özelliklere göre gruplandırılır.
 
Gelirken iki ekmek alın. ( Asıl sayı sıfatı )
Hepiniz ikişer kitap okuyacaksınız. (üleştirme sayı sıfatı)
Birinci sırada sen çıkacaksın sahneye (sıra sayı sıfatı)
Yarım ekmek yeter bana. (kesir sayı sıfatı)
İkiz çocukları oldu. ( topluluk sayı sıfatı)
Adlaşmış Sıfatlar
Bir sözcük ancak başka bir ismin önüne gelirse sıfat olur. Bir sıfat tamlamasında eğer isim düşürülürse sıfat fa tek başına sıfat olarak kalamayacağından tekrar ad görevine döner. Ad görevinde kullanılan niteleme sıfatlarına adlaşmış sıfat denir.
Yaşlı insanlar huysuz olur.
Yaşlılar huysuz olur.
(Niteleyecek sözcük kalmadığı için ad görevinde)
Şu sarışını tanıyorum.
(Sarışın kız şeklinde olsaydı sarışın sözcüğü Sıfat olacaktı.)
Sıfatlarda Pekiştirme
Sıfatların anlamlarını güçlendirmek amacıyla pekiştirilmektedir.
Tertemiz ev, bembeyaz gömlek, eğri büğrü yollar, pırıl pırıl camlar, sıcak sıcak yemekler…
Sıfatlarda Küçültme
Sıfatlarda ” cik, cek, ce, imsi, ımtrak” ekleri getirilerek Sıfatların anlamlarının daraltilmasıdır.
Büyücek oda (büyüğe yakın)
Yüksekçe bir bina yükseğe yakın)
Mavimsi kazak (mavi gibi maviye yakın)
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir