Toprağın oluşumunda hangi faktörler etkilidir?

Toprağın oluşumunda hangi faktörler etkilidir? Kısaca yazınız

Toprağın meydana gelmesi yüz yıllar sürer. Bu sürece etki eden bir çok faktör vardır. Bu faktörlerin gerçekleşmediğini düşünürsek hayatımızın içinde toprak diye bir kavram olmayacaktı. Toprağın oluşumunu etkileyen faktörlere örnek vermek gerekirse, İklim, Ana kaya, Yer şekilleri, Zaman ve Bitki örtüsü verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir