Türkiye’de Mesken (Konut) Tipleri

Kırsal alanda yapı malzemeleri ve konut tipleri üzerinde doğal çevrenin etkisi daha fazladır. Yağışlı yerlerde dik çatılı evler, kurak ve sıcak yerlerde düz damlı evler vardır.
Ahşap: Bitki örtüsünün zengin (Orman) ve yağışın fazla olduğu yerlerde kullanılır. Karadeniz Bölgesi’nin kırsal kesiminde evler ahşaptır.
Kerpiç: Bitki örtüsünün zayıf ve yağışın az olduğu kurak yerlerde kullanılır. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kırsal kesiminde evler kerpiçtendir.
Taş: Volkanik ve  karstik bölgelerde kullanılır. İç Anadolu’da Nevşehir çevresi Doğu Anadolu’da Erzurum Kars Van ve Ağrı çevresi ile Akdeniz Bölgesi’nin kırsal kesiminde evler taştandır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir