Türkiye’de Sıcaklık ve Sıcaklığı Etkileyen Faktörler

Ülkemizde sıcaklığın dağılışı incelendiğinde birden fazla faktörün etkili olduğu görülür bu faktörler şöyledir.
1.Enlem: Türkiye’de güneyden kuzeye doğru sıcaklık değerlerinin azalmasında enlem faktörü etkilidir. Örneğin; Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Türkiye’de Antalya ve Hatay’da sıcaklık ortalamalarının Zonguldak ve Ordu’ya göre daha yüksek olması enlem etkisi ile açıklanır.
2. Yükselti: sıcaklık değerleri yükselti arttıkça azalır. Yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede sıcaklık 1°C düşer.  Ankara ve Kars kara içinde bulunmalarına karşı Kars ‘da sıcaklık ortalamalarının daha düşük olmasında yükseltinin etkili olduğu görülür.
3. Denizellik(Nemlilik): Nemliliğin fazla olduğu yerlerde aşırı ısınma ve soğuma görülmez. Bu nedenle günlük ya da yıllık sıcaklık farkları az olur. Rize’de nemliliğin yüksek olması aynı bölgede yer almasına karşın kara içinde bulunan Bayburt’a göre sıcaklık farkının daha az olmasını sağlar.
4. Karasallık: Karasal ortamlarda ısınma ve soğuma daha hızlı gerçekleşir. Sıcaklık farkları fazla ve mekanik parçalanma şiddetli olur. Örnek verecek olursak aynı bölgede yer alan İstanbul ve Edirne’nin karasallık durumları aynı değildir. Edirne’de denizel etki daha azdır. Bu nedenle karasallık daha belirgindir.
Çok önemli Not:

Özel konum şartları enlem etkisine ters düşen sonuçlar yaşanmasına neden olur. **Kış aylarında Samsun’da sıcaklığın Ankara’dan yüksek olması

**Eskişehir’de sıcaklık ortalamalarının Erzurum’dan yüksek olması enlem etkisine ters düşen durumlardır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir