Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin (/) hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.

7. Sınıf Türkçe Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin (/) hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız. konusunun cevabını kısa olarak ele alacağız.


Cevap :

• Sevgilileri yarınlara bıraktınız / Çekingen, tutuk, saygılı. / Bütün yakınlarınız / Sizi yanlış tanıdı.

Şiirlerde yazılan dizeler yan yana yazıldığında ayırmak için kullanılır.

• Bülbül Sokak No: 78/17 Yenimahalle / ANKARA

Adres yazımlarında ilçe, şehir, sokak isimleri, bina numarası, kapı numarası vb. yazarken ayırmak için kullanılır.

•10/5/2018

Tarih yazarken gün, ay ve yılı belirten sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır.

• -da/-de,-acak/-ecek,-lık/-lik/-luk/-lük

Yapım eklerinin ve çekim eklerinin farklı kalıplarının olduğunu göstermek amacıyla kullanılmıştır.

•84/4 = 21

Matematik işlemlerinde bölme işareti olarak kullanılmıştır.

• http://tdk.gov.tr

İnternet sitesi adresinin yazımında kullanılmıştır.

 


 

One thought on “Aşağıdaki cümlelerde eğik çizginin (/) hangi amaçla kullanıldığını ilgili cümlelerin altına yazınız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir