Çarlık Rusya’sının yıkılışı ve Bolşevik İhtilali hakkında bilgi veriniz

Çarlık Rusya’sının yıkılışı ve Bolşevik İhtilali hakkında bilgi veriniz
1917 mart’ında I Dünya Savaşı’nın olumsuz etkilerini ezilen Rus  halkının Çarlık yönetimini devirmeye yönelik Petersburg’da kadın işçilerin başlattığı grev kısa sürede yayıldı. Zor durumda kalan Çar 2. Nikola tahtan çekildiğini açıkladı. Duma (Meclis) üyeleri tarafından kurulan geçici hükümet yetkiyi devraldı. Barış, toprak, ekmek vadeden Bolşevikler geçici hükümeti devirerek yönetimi ele geçirdi. (Ekim 1917) Lenin 3 Mart 1918’de Brets Litovsk Antlaşması’nı imzaladı. Böylece Rusya I Dünya Savaşı’ndan çekildi. Takip eden günlerde Çar yanlılarırı ile Bolşevikler arasında 3 yıl süren iç savaş yaşanmış ve bu savaşı bolşevikler kazanmıştır. Tüm bu gelişmeler sonrasında ekonomisi altüst olmuştur. Bu nedenle Lenin Bolşeviklerin güçlenmesi için geçici uzlaşma politikalarından ibaret  N. E. P  (Novaya Ekonomiçeskaya Politika) adı verilen yeni ekonomi politikasını ilan etmiştir. (1921)
Bu çerçevede;
** Tarım ürünlerine el koymaktan vazgeçildi.
**köylülere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanındı.
** 20 kişiden az işçi çalıştıran işletmelere devletleştirme uygulanmadı.
** Yabancı sermayeye çeşitli imkanlar sağlandı.
Çarlık Rusya 1 Ocak 1923’te Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adını aldı 1924’te Lenin’in ölümü ile iktidar mücadelesini Joseph Stalin kazandı. Stalin N. E. P politikasından vazgeçerek sanayide planlı ekonomiyi uygulamaya koydu. (1928) tarım alanında ise köylülerin küçük topraklarını makineler ile donatılmış büyük çiftlikler şeklinde birleştirerek (kollektifleştirme) politikası başlattı. 1950’den sonra ise Sibiryadaki Petrol gaz ve maden rezervleri işletilmeye başlandı. 
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir