Milliyetçilik ilkesi hakkında bilgi veriniz

Milliyetçilik ilkesi hakkında bilgi veriniz
Mensubu olduğu milleti sevme, yüceltme ve bu anlayışı gelecek nesillere aktarma duygusuna milliyetçilik denir. Atatürk milliyetçiliğine göre; kendini Türk hisseden herkes Türk’tür. Atatürk milliyetçiliğinde milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar arasında milli eğitim, misakımilli, dil, tarih, kültür ve gaye birliği, milli kültür, Türklük şuuru ve manevi değerler yer alır.
** Birlik, beraberlik, bağımsızlık, milli eğitim, milli ekonomi, milli bilinç, kültür, tarih, dil gibi kelimeler milliyetçilik ilkesiyle ilgili anahtar nitelik taşır.
Özellikleri
** Mensup olunan Türk ulusunun yüceltilmesini, ulus adına fedakarlık yapmayı ve dayanışmayı öngörür.
** Kurtuluş Savaşı’nın yapılması ve yeni Türk devletinin kurulmasındaki temel ilkedir
** Ülke sınırları içinde yaşayan herkesin bütünlüğünü savunur.
** Laiktir.
** Irkçı değildir.
** Her türlü yayılmacılığa karşıdır.
** Milli birlik ve beraberliği savunur.
** Türk milletinin manevi değerlerine sahip çıkmayı amaçlar.
Milliyetçilik İlkesi İle İlgili Gelişmeler
** Direniş Cemiyetlerinin kuruluşu
** Kuvayimilliye’nin kurulması
** TBMM’nin açılması
** İstiklal Marşı’nin kabulü
** Misak-i İktisadi’ nin kabulü
** Kapitülasyonların kaldırılması
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
** Halifeliğin kaldırılması
** Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
** Türk Tarih Kurumunun kurulması
** Türk Dil Kurumunun kurulması
** Yabancı İşletmelerin satın alınması
** Türk Parasını Koruma Kanunu’nun çıkarılması
** Koruyucu gümrük vergisinin uygulanması
** Yabancı okullarda Türkçe, tarih ve coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından Türkçe okutulması
** Yeni Türk Harflerinin kabulü
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir