Marmara Bölgesinin Özellikleri

Yüzölçüm olarak 6. sırada bulunur. Yükseltisi en az olan bölgedir.
İklim bitki örtüsü tarım ürünü çeşitliliği fazladır.
Kıyı bölgeleri içinde en az yağışı almaktadır. Yükseltisinin az olması bu durumun başlıca nedenidir.
Orman varlığında 4 sıradadır.
Kalabalık nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemizdir.
Kentleşme oranı ve Kentsel nüfus giderek artmaktadır.
Doğal yapıdaki bozulmanin en fazla yaşandığı bölgedir.
İş imkanları fazladır. Bu nedenle yoğun göç alır.
jeostratejik önemi en fazla olan bölgedir.
Türkiye’nin en batı uç noktası bu bölgeden geçer.
Endüstri yatırımları ve endüstrileşmede ülkemizin en önemli bölgesidir.
En yoğun iç ticaretin yaşandığı bölgedir. Türkiye’nin en fazla İthalat ve ihracat yaptığı bölgedir.
Bor mineralleri doğalgaz rezervlerinde ilk sıradadır.
Bulgaristan ve Yunanistan ile sınırı vardır.
Turizm gelirlerinde birincidir.
Enerji üretim ve tüketiminin en fazla olduğu bölgedir.
Endüstri, Ticaret, Turizm; bölgenin Türkiye ekonomisine yaptığı en önemli katkı alanlarıdır.
Hidroelektrik enerji üretimi madencilik bölge ekonomisinin de en az paya sahiptir.
Kuzey Anadolu Fay Hattı bölgeden başlar. (Saros körfezi başlangıç yeridir)
Besi ve ağır hayvancılığı, kümes hayvancılığı ve İpek böcekçiliği faaliyetlerinde Türkiye’nin önemli bölgelerinden biridir.

Our Score

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir