Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya kısaca yazınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Mehmet Akif Ersoy’un hayatı hakkında edindiğiniz bilgileri aşağıya kısaca yazınız. Sorusunun Cevabı.

Hayatı :
20 Aralık 1873’te İstanbul da doğmuştur.
Çocukluğu Osmanlı Devleti’nin “hasta adam” olarak nitelendirildiği döneme denk geldi. 1878 yılında, Akif 4 yaşındayken Fatih’de Emir Buhari Mahalle Mektebi’ne başladı. Burada iki yıl eğitim gördükten sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti. Aynı yıl babası ona Arapça dersleri vermeye başladı. Milli Şair, öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi’ni bıraktı. Yeni açılan veteriner yüksekokulunda “Ziraat ve Baytar Mektebi”ne başladı. 1893’te mektebin baytarlık bölümünü birincilikle bitirdi.
Mehmet Akif Ersoy’un şiire olan ilgisi, okulun son iki yılında giderek artarken, çeşitli gazete ve dergilerde şiirleri yayımlandı. Bilinen ilk eseri “Hazine-i Fünun” mecmuasında 1893’te yayımlanan bir gazel oldu. Ersoy, “Tophane-i Amire” veznedarı Mehmet Emin Bey’in kızı İsmet Hanım’la 1898’de evlendi. Bu evlilikten 3 kız, 3 erkek çocuğu oldu. Ersoy, şiir yazarak ve öğretmenlik yaparak edebiyat alanındaki çalışmalarına devam etti. Neşriyat dünyasına girişi, daha çok 1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilanıyla başladı. Arkadaşları Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin tarafından çıkarılan ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908’de yayımlanan “Sırat-ı Müstakim” dergisinin başyazarı oldu. Ersoy, şiirlerini 7 kitaptan oluşan “Safahat” adlı eserinde topladı. 1911’de yazdığı ilk bölümde Osmanlı toplumunun meşrutiyet dönemini, 1912’de yazdığı “Süleymaniye Kürsüsünde” adlı ikinci kitapta Osmanlı aydınlarını anlattı. “Halkın Sesleri” adlı üçüncü bölümü 1913’te, “Fatih Kürsüsünde”yi ise 1914’te yazdı. Yazar ve şair Ersoy, 1917 tarihli “Hatıralar” ile I. Dünya Savaşı hakkında görüşlerinin yer aldığı 1924 tarihli “Asım”ın ardından 7. bölüm olan “Gölgeler”i 1933’te tamamladı.
Tarihimizdeki değeri :
O bizim vatan şairimiz dir. Bir milletin bağımsızlığını temsil eden istiklal marşımizi yazmıştır.
Eserleri:
Safahat
Süleymaniye Kürsüsünde
Hakkın eserleri
Fatih Kürsüsünde
Hatıralar
Hakkın Sesleri
Asım
Gölgeler
Eserlerinde işlediği konular :
Vatan sevgisi
Kahramanlık
Toplumsal konular

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir