Ses Düşmesi

Abbas sözcükler çekinirken veya sürerken bir sesini düştüğü görülür ünlü düşmesi ve ünsüz düşmesi olmak üzere iki şekli vardır.
Dar Ünlü Düşmesi
İki hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek ya da yardımcı eylemler (etmek olmak) getirildiğinde bu ünlüler düşebilir.
sıyır ilmak    sıyrılmak
seyir etmek    seyretmek
ayır ıntı          ayrıntı
Kahır olmak   kahrolmak
yanılış              yanlış
sıyırık              sıyrık
… gibi
Bu sözcükler ikileme kurduğunda ünlü düşmesi gerçekleşmez.
burun buruna, omuz omuza, devirden devire…
 
 
Hece Düşmesi (Aşınma)
ilki ünlü ile biten ikincisi ünlü ile başlayan birleşik sözcüklerde yan yana gelen ünlülerden biri düşebilir.
cuma ertesi   Cumartesi
kahve altı        Kahvaltı
Sütlü aş             Sütlaç
ne asıl              Nasıl
… gibi
Ünsüz Düşmesi
Bazı sözcükler çeşitli eklerle birleşirken sözcüğünün sonundaki ünsüz harf düşebilir.
yumuşak çık  yumuşacık
sıcak cık      sıcacık
Ad daş          adaş

Our Score

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir