Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Eş Anlam

Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir.

Ev-Hane

Okul-Mektep

Siyah-Kara

Hasım-Düşman

…gibi

Zıt Anlam (Karşıt) 

Birbirinin zıttı olan sözcüklerdir.

Siyah-Beyaz

Gel-git

Az-Çok

Eski-Yeni

… gibi

Sesteş Anlam

Yazılışı aynı anlamları farklı olan aralarında herhangi bir ilişki olmayan sözcüklerdir.

Al: Fiil olarak almak, birde renk olarak al kırmızı renk anlamında.

Ortak Kök

Yazılışları aynı anlamları farklı fakat anlam ilişkisi devam eden sözcüklerdir.

Boya boya-mak

Kuru kuru-mak

Eski eski-mek

… gibi

Somut Anlam

Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklerdir. (görme işitme koklama tatma Dokunma)

Koku, lamba, yumuşak, ses, acı sözcükleri beş duyumuzla algılayabildiğimiz için somut sözcüklerdir.

Soyut Anlam

Beş duyumuzdan hiçbiriyle algılayamadığımız ancak varlığını mantığımızla kabul edebildiğimiz kavramları karşılayan sözcüklerdir.

Nefret, mutluluk, sevgi, ruh, üzüntü gibi sözcükler beş duyudan hiçbiriyle algilanamadığı için soyut sözcüklerdir.

Nicel Anlam

Varlıkların Sayılabilir, tartilabilir, Ölçülebilir özelliklerini belirten sözcüklerdir.

Büyük bir ev satın aldık.

Bankada çok parası var.

Çocuk ağır bir çuval kaldırdı.

Nitel Anlam

Varlıkların sayilamayan, tartilamayan, ölçülemeyen özelliklerini belirten sözcüklerdir.

Babası çok geniş biridir.

Yüksek hedeflere ulaşmak istiyor.

Dolaylama 

Bir sözcükle ifade edeceğimiz bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmektir.

Yavru vatan

File bekçisi

Egenin incisi

Zeytin dalı

… Gibi

Güzel Adlandırma

Bazı kelimeleri direk söylemek yerine farklı sözcükler kullanarak dile getirmeye denir.

Vefat etti

Ayak yolu

Üç harfliler

.. gibi

Yansıma

Doğadaki ses taklitlerine denir.

Şırıl şırıl

Bom sesinden bomba

Pat sesinden patlamak

Çat sesinden çatlamak

Hır sesinden hırlamak

Ötmek kişnemek gibi sözcükler kesinlikle yansıma sözcük deildir. Dikkat edilmesi gerekir. 

Genel Anlam

Türünün tümünü kapsayan anlamdır.

Kitap en iyi dosttur.

Özel Anlam 

Türünün bir bölümünü kapsar.

Kitap yere düştü.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir