Sözcükler Arası Anlam İlişkileri

Eş Anlam
Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere denir.
Ev-Hane
Okul-Mektep
Siyah-Kara
Hasım-Düşman
…gibi
Zıt Anlam (Karşıt) 
Birbirinin zıttı olan sözcüklerdir.
Siyah-Beyaz
Gel-git
Az-Çok
Eski-Yeni
… gibi
Sesteş Anlam
Yazılışı aynı anlamları farklı olan aralarında herhangi bir ilişki olmayan sözcüklerdir.
Al: Fiil olarak almak, birde renk olarak al kırmızı renk anlamında.
Ortak Kök
Yazılışları aynı anlamları farklı fakat anlam ilişkisi devam eden sözcüklerdir.
Boya boya-mak
Kuru kuru-mak
Eski eski-mek
… gibi
Somut Anlam
Beş duyudan herhangi biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklerdir. (görme işitme koklama tatma Dokunma)
Koku, lamba, yumuşak, ses, acı sözcükleri beş duyumuzla algılayabildiğimiz için somut sözcüklerdir.
Soyut Anlam
Beş duyumuzdan hiçbiriyle algılayamadığımız ancak varlığını mantığımızla kabul edebildiğimiz kavramları karşılayan sözcüklerdir.
Nefret, mutluluk, sevgi, ruh, üzüntü gibi sözcükler beş duyudan hiçbiriyle algilanamadığı için soyut sözcüklerdir.
Nicel Anlam
Varlıkların Sayılabilir, tartilabilir, Ölçülebilir özelliklerini belirten sözcüklerdir.
Büyük bir ev satın aldık.
Bankada çok parası var.
Çocuk ağır bir çuval kaldırdı.
Nitel Anlam
Varlıkların sayilamayan, tartilamayan, ölçülemeyen özelliklerini belirten sözcüklerdir.
Babası çok geniş biridir.
Yüksek hedeflere ulaşmak istiyor.
Dolaylama 
Bir sözcükle ifade edeceğimiz bir kavramı birden çok sözcükle ifade etmektir.
Yavru vatan
File bekçisi
Egenin incisi
Zeytin dalı
… Gibi
Güzel Adlandırma
Bazı kelimeleri direk söylemek yerine farklı sözcükler kullanarak dile getirmeye denir.
Vefat etti
Ayak yolu
Üç harfliler
.. gibi
Yansıma
Doğadaki ses taklitlerine denir.
Şırıl şırıl
Bom sesinden bomba
Pat sesinden patlamak
Çat sesinden çatlamak
Hır sesinden hırlamak
Ötmek kişnemek gibi sözcükler kesinlikle yansıma sözcük deildir. Dikkat edilmesi gerekir. 
Genel Anlam
Türünün tümünü kapsayan anlamdır.
Kitap en iyi dosttur.
Özel Anlam 
Türünün bir bölümünü kapsar.
Kitap yere düştü.
 
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir