Yardımcı Sesler

Yardımcı Ünsüz (Bağlama Ünsüzü) 

Türkçedeki yardımcı ünsüzler ” y” ve  ”n” dir. Bu sesler iki ünlü arasına girer.

kapı-y-a

gide-y-im

düşünce-y-e

başla-y-ıp

*  ” n” sesi sadece iyelik ekleri ve  ” – ki ” aitlik ile isim çekim ekleri arasında kullanılan türden bir yardımcı sestir.

el- i- n – den

kendi-si-n-e yardımcı ses ” idi, imiş, ise, ile” sözcüklerinin yazımında da ortaya çıkar. Bu sese  ” koruyucu ünsüz” de denir.

lekeli idi.   lekeliydi

yeni ise    yeniyse

evli imiş  evliymiş

okuması ile   okumasıyla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir