Yardımcı Sesler

Yardımcı Ünsüz (Bağlama Ünsüzü) 
Türkçedeki yardımcı ünsüzler ” y” ve  ”n” dir. Bu sesler iki ünlü arasına girer.
kapı-y-a
gide-y-im
düşünce-y-e
başla-y-ıp
*  ” n” sesi sadece iyelik ekleri ve  ” – ki ” aitlik ile isim çekim ekleri arasında kullanılan türden bir yardımcı sestir.
el- i- n – den
kendi-si-n-e yardımcı ses ” idi, imiş, ise, ile” sözcüklerinin yazımında da ortaya çıkar. Bu sese  ” koruyucu ünsüz” de denir.
lekeli idi.   lekeliydi
yeni ise    yeniyse
evli imiş  evliymiş
okuması ile   okumasıyla

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir