Kökte Ünlü Değişimi

” Ben ve ”Sen” kişi zamirlerine yönelme eki geldiği zaman bu zamirlerdeki ” e” sesi ve  ” a” sesine değişir.

ben-e   bana

sen-e   sana

” de” ve ”ye” fiil köklerine  ” yor” eki ya da  ” y” sesi geldiğinde  ” de” ve   ” ye” köklerinde   ” e”, sesi  ” i” sesine değişir.

de yor    diyor

ye yor  yiyor

de yen  diyen

ye yen  yiyen

Bu örneklerde ünlü daralması da vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir