Kökte Ünlü Değişimi

” Ben ve ”Sen” kişi zamirlerine yönelme eki geldiği zaman bu zamirlerdeki ” e” sesi ve  ” a” sesine değişir.
ben-e   bana
sen-e   sana
” de” ve ”ye” fiil köklerine  ” yor” eki ya da  ” y” sesi geldiğinde  ” de” ve   ” ye” köklerinde   ” e”, sesi  ” i” sesine değişir.
de yor    diyor
ye yor  yiyor
de yen  diyen
ye yen  yiyen
Bu örneklerde ünlü daralması da vardır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir