2. Dünya Savaşı’nda Türkiye hakkında bilgi veriniz

2. Dünya Savaşı’nda Türkiye hakkında bilgi veriniz
II. Dünya Savaşı’ nda Türkiye’nin tavrı değerlendirilirken askeri ve ekonomik gücünden daha çok jeopolitik konumu ön plana çıkmıştır. Hem Mihver devletler hem de müttefikler boğazlara sahip Balkanlar’a ve Ortadoğu petrollere komşu  ve Süveyş’ e yakın bir Türkiye’yi yanlarında görmek istemişler ve bu nedenle baskı uygulamışlardır. Türkiye’nin tutumu ise savaşın dışında kalmak ülkesini savaşın yıkıcı ve yok edici etkisinden kurtarmak olmuştur.
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlını İsmet İnönü, Başbakanlığını ise Refik Saydam (1939-1942 arası ) Şükrü Saraçoğlu (1942-1946 arası) yapmıştır.
Türkiye’nin Aldığı Tedbirler
**Bütün illerde hava saldırıları tehlikelerine karşı ”karartma” uygulaması başlatıldı.
**Almanların işgal tehlikesine karşı sivil savunma önlemleri alındı.
** Tahıl stoklarına el kondu.
** Ekmek karnesi” uygulanması başlatıldı. Buğday unundan pasta ve benzeri ürünlerin yapılması yasaklandı.
İstanbul’da özel otomobillerin trafiğe çıkması yasaklandı. Daha sonra yasak ticari araçları da kapsayacak şekilde genişletildi.
** Savaş şartlarının getirdiği ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni vergiler kondu. Milli korunma kanunu, Varlık Vergisi, Toprak Mahsulleri Vergisi gibi.
** Tifo, kolera gibi bazı hastalıklar baş gösterdi. İstanbul’da Tifüs salgınını engellemek amacıyla çalışmalar yapıldı.
**Radyo yayınlarında kesinti yapıldı.
** Belli bölgelerde gece 23.00’ten sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.
** Karadeniz’deki Türk gemi seferleri durduruldu.
**Askeri harcamalar arttırıldı.
Not:
Müttefik Devletler, Şubat 1945’de toplanan Yalta Konferansı’nda yeni kurulacak Birleşmiş Milletler’e yalnızca 1 Mart 1945’e kadar Almanya’ya savaş açmış ülkelerin katılmasını içeren bir karar aldılar. Bunun üzerine Türkiye 23 Şubat 1945’te Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmiştir.
** Müttefik Devletler, Türkiye’nin de II. Dünya Savaşı’na katılmasını 1943’te düzenlenen Adana Konferansı (görüşmeleri) ve Kahire Konferansı ile sağlamayı amaçlamıştır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir