Atatürk ilkeleri hakkında bilgi veriniz

Atatürk ilkeleri hakkında bilgi veriniz

Temel İlkeler

** Cumhuriyetçilik

** Milliyetçilik

**Halkçılık

** Laiklik

** Devletçilik

**İnkilapçılık

Bütünleyici İlkeler 

** Ulusal Egemenlik

** Ulusal Birlik Ve Beraberlik

** Ulusal Bağımsızlık

** Akılcılık ve Bilimsellik

** Çağdaşlaşma ve Batılılaşma

** İnsan ve İnsanlık Sevgisi

** Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi.

Atatürk ilkelerinin Genel Özellikleri

** Taklitçi değildir. Kabul edilmelerinde dış baskı ve zorlama yoktur.

** Evrensel ve barışçıdır

** Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.

** Hak ve hürriyetleri koruyucudur.

**Akılcı ve bilimsellerdir.

** Birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayıcıdır.

** Uygulamaya da yansımıştır.

** Laik düşünce ve Hukuka dayanır.

** Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.

** Kaynağı Türk milleti Kültürüdür.

İlkeler ayrıntılı şekilde farklı başlıklarda ele alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir