Atatürk ilkeleri hakkında bilgi veriniz

Atatürk ilkeleri hakkında bilgi veriniz
Temel İlkeler
** Cumhuriyetçilik
** Milliyetçilik
**Halkçılık
** Laiklik
** Devletçilik
**İnkilapçılık
Bütünleyici İlkeler 
** Ulusal Egemenlik
** Ulusal Birlik Ve Beraberlik
** Ulusal Bağımsızlık
** Akılcılık ve Bilimsellik
** Çağdaşlaşma ve Batılılaşma
** İnsan ve İnsanlık Sevgisi
** Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesi.
Atatürk ilkelerinin Genel Özellikleri
** Taklitçi değildir. Kabul edilmelerinde dış baskı ve zorlama yoktur.
** Evrensel ve barışçıdır
** Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur.
** Hak ve hürriyetleri koruyucudur.
**Akılcı ve bilimsellerdir.
** Birbiriyle uyumlu, birbirini tamamlayıcıdır.
** Uygulamaya da yansımıştır.
** Laik düşünce ve Hukuka dayanır.
** Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.
** Kaynağı Türk milleti Kültürüdür.
İlkeler ayrıntılı şekilde farklı başlıklarda ele alınmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir