Cumhuriyet’in İlanının nedenleri hakkında bilgi veriniz.

Cumhuriyet’in İlanı’nın nedenleri hakkında bilgi veriniz.

** 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engelin kaldırılmış olması

** TBMM’nin ikinci dönem çalışmalarında, Lozan Barış Antlaşma’sını onaylamasıyla milli bağımsızlığın tam olarak gerçekleşmiş olması

** Yeni Türk Devleti’nin adının belli olmaması

** Başkent sorununun çözülmüş olması

** Meclis Hükumeti sisteminden doğan sıkıntılar. Bu sistem içinde devlet başkanlığının boş gözükmesi

** Fethi Okyar Hükumetinin istifa etmesi sonucunda hükumet bunalımının yaşanması (sonbahar güz-ekim bunalımı)

** Devlet başkanı sorununu çözümlemek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir