Cumhuriyet’in İlanının nedenleri hakkında bilgi veriniz.

Cumhuriyet’in İlanı’nın nedenleri hakkında bilgi veriniz.

** 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasıyla cumhuriyetin ilanının önündeki en büyük engelin kaldırılmış olması
** TBMM’nin ikinci dönem çalışmalarında, Lozan Barış Antlaşma’sını onaylamasıyla milli bağımsızlığın tam olarak gerçekleşmiş olması
** Yeni Türk Devleti’nin adının belli olmaması
** Başkent sorununun çözülmüş olması
** Meclis Hükumeti sisteminden doğan sıkıntılar. Bu sistem içinde devlet başkanlığının boş gözükmesi
** Fethi Okyar Hükumetinin istifa etmesi sonucunda hükumet bunalımının yaşanması (sonbahar güz-ekim bunalımı)
** Devlet başkanı sorununu çözümlemek.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir