Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında bilgi veriniz

Cumhuriyetçilik ilkesi hakkında bilgi veriniz
Devlet düzeninde ve yönetiminde millet iradesinin Eegemen olmasıdır.
Cumhuriyetçilik devletimizin temel yapısını ve biçimini belirleyen temel ilkesidir.
**Seçim meclis, Milli Egemenlik, Ulusal irade, Ulusal Egemenlik, demokrasi gibi kelimeler Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili nitelikler taşır.
Özellikleri
** Atatürk’ün taviz verilmemesini istediği ilkelerdendir.
** Halkçılık ilkesi ile doğrudan ilgilidir.
** Devletin yönetim şeklidir
** Ulusal egemenliğe dayanır.
** Bu ilkede seçme ve seçilme hakkı eşit olarak halktadır.
** Anayasa’nın değiştirilemez maddesidir.
Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili gelişmeler
** TBMM’nin açılması
** Saltanatın kaldırılması
** Oy kullanmak için vergi verir olma şartının kaldırılması.
** Cumhuriyetin ilanı
** Halifeliğin kaldırılması
** Siyasi partilerin kurulması Ordu’nun siyasetten ayrılması.
** 1921 ve 1924 anayasalarının hazırlanması.
** Seçmen yaşının düşürülmes
**Kadınlara siyasi hakların tanınması
** Gizli oy açık sayım ilkesinin benimsenmesi
** Çok partili hayata geçilmesi
** iki dereceli seçim sisteminden Tek dereceli seçim sistemi sistemine geçilmesi.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir