I. Bayezit(Yıldırım) Devri hakkında bilgi veriniz.

I. Bayezit(Yıldırım) Devri hakkında bilgi veriniz.

* Anadolu beyliklerini ele geçirerek Anadolu Türk siyasi birliğini büyük ölçüde ilkkez sağlamıştır. 
*Nigbolu Savaşı:
Haçlılarla yapılarak kazanılmıştır. İlk defa büyük çaplı devletlerin katıldığı haçlı savaşıdır. İngiltere, Fransa, İskoçya ve geriye kalan balkan devletleridir. Hacı İlbey komutasında olmuştur.
I. Bayezit’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı halife (I. Mütevekkil) tarafından I. Bayezit’e verilmiştir. Eflak ve Boğdan Osmanlı’nın üstünlüğünü tanıdı. Bulgar krallığına tamamen son verildi.
*Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
* Gelibolu’ da ilk büyük tersane oluşturuldu.
* Osmanlı’da ilkkez İstanbul kuşatıldı. Yıldırım Bayezit İstanbul’ u 3 kez kuşatmıştır. İlk kuşatmayı kaldırmasında Haçlıların Nigbolu Kalesi’ni kuşatması etkili olmuştur. İkinci kuşatmayı kaldırmasında Anadolu ve Rumeli’deki karışıklıkların çıkması etkilidir. Ayrıca bu kuşatma için Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) yapılmıştır. Üçüncü kuşatmayı kaldırmasında Timur tehlikesi etkilidir. Ancak bu kuşatma kaldırılırken Bizans’la bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre,
*İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.
* İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı tayin edilecektir.
* Bizans Osmanlı Devleti’ne her yıl vergi verecektir.
** 1402 de Timur Devleti ile Ankara Savaşı yapılmıştır.
SEBEPLERİ:
* Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile Celayiroğlu hükümdarı Ahmet Celayir’in Timur’dan kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınması
* Anadolu beyliklerinin Timur’u Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.
* Timurlular Devleti ile Osmanlı Devleti arasında Türk İslam dünyasının liderliği için rekabet edilmesi
* Timur’un Yıldırım Bayezit’ten kendisine tabi olmasını istemesi
* Timur’un, Osmanlı Devleti’nden Kemah Kalesi’ni kendisine vermesini istemesi
* Yıldırım Bayezit ve Timur arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olmazsı
Sonuçları:
* Osmanlı Devleti savaş kaybetmiştir. Yıldırım Bayezit esir edilmiş, çocuklarından Mustafa Çelebi ise rehin alınmıştır.
* Anadolu’da Türk siyasi Birliği parçalanmıştır. Beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiştir. (Karesioğulları ve Kadı Burhaneddin hariç)
* Balkanlarda, Osmanlı fetihleri durmuştur.
* Anadolu’da sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan istikrar bozulmuştur.
* Timur’un çekilmesiyle Osmanlı Devleti üzerinde Akkoyunlu baskısı artmıştır.
* Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf, tekrar Irak’a dönerek devleti diriltmiştir.
*** Fetret Devri’nde İsa, Musa, Süleyman ve Çelebi Mehmet arasında taht kavgası yaşanmıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’ da Osmanlı egemenliğine karşı isyanlar olurken Balkanlara böyle bir durum yaşanmamıştır. Bu durum, Osmanlı’nın Balkanlarda izlediği başarılı politika ile ilgilidir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir