Ankara Savaşı ( 1402) hakkında bilgi veriniz.

Ankara Savaşı ( 1402) hakkında bilgi veriniz.

* 1402 de Timur Devleti ile Ankara Savaşı yapılmıştır.
SEBEPLERİ:
* Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf ile Celayiroğlu hükümdarı Ahmet Celayir’in Timur’dan kaçarak Osmanlı Devleti’ne sığınması
* Anadolu beyliklerinin Timur’u Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması.
* Timurlular Devleti ile Osmanlı Devleti arasında Türk İslam dünyasının liderliği için rekabet edilmesi
* Timur’un Yıldırım Bayezit’ten kendisine tabi olmasını istemesi
* Timur’un, Osmanlı Devleti’nden Kemah Kalesi’ni kendisine vermesini istemesi
* Yıldırım Bayezit ve Timur arasında onur kırıcı mektuplaşmaların olmazsı
Sonuçları:
* Osmanlı Devleti savaş kaybetmiştir. Yıldırım Bayezit esir edilmiş, çocuklarından Mustafa Çelebi ise rehin alınmıştır.
* Anadolu’da Türk siyasi Birliği parçalanmıştır. Beylikler bağımsızlıklarını ilan etmiştir. (Karesioğulları ve Kadı Burhaneddin hariç)
* Balkanlarda, Osmanlı fetihleri durmuştur.
* Anadolu’da sosyal, ekonomik ve siyasal açıdan istikrar bozulmuştur.
* Timur’un çekilmesiyle Osmanlı Devleti üzerinde Akkoyunlu baskısı artmıştır.
* Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf, tekrar Irak’a dönerek devleti diriltmiştir.
*** Fetret Devri’nde İsa, Musa, Süleyman ve Çelebi Mehmet arasında taht kavgası yaşanmıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’ da Osmanlı egemenliğine karşı isyanlar olurken Balkanlara böyle bir durum yaşanmamıştır. Bu durum, Osmanlı’nın Balkanlarda izlediği başarılı politika ile ilgilidir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir