Niğbolu Savaşı(1396) hakkında bilgi veriniz.

Niğbolu Savaşı( 1396) hakkında bilgi veriniz.

Nigbolu Savaşı:
Haçlılarla yapılarak kazanılmıştır. İlk defa büyük çaplı devletlerin katıldığı haçlı savaşıdır. İngiltere, Fransa, İskoçya ve geriye kalan balkan devletleridir. Hacı İlbey komutasında olmuştur.
I. Bayezit’e “Sultan-ı İklim-i Rum” unvanı halife (I. Mütevekkil) tarafından I. Bayezit’e verilmiştir. Eflak ve Boğdan Osmanlı’nın üstünlüğünü tanıdı. Bulgar krallığına tamamen son verildi.
*Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu.
* Gelibolu’ da ilk büyük tersane oluşturuldu.
* Osmanlı’da ilkkez İstanbul kuşatıldı. Yıldırım Bayezit İstanbul’ u 3 kez kuşatmıştır. İlk kuşatmayı kaldırmasında Haçlıların Nigbolu Kalesi’ni kuşatması etkili olmuştur. İkinci kuşatmayı kaldırmasında Anadolu ve Rumeli’deki karışıklıkların çıkması etkilidir. Ayrıca bu kuşatma için Anadolu Hisarı (Güzelcehisar) yapılmıştır. Üçüncü kuşatmayı kaldırmasında Timur tehlikesi etkilidir. Ancak bu kuşatma kaldırılırken Bizans’la bir antlaşma yapılmıştır. Bu antlaşmaya göre,
*İstanbul’da bir Türk mahallesi kurulacak ve bir cami yapılacak.
* İstanbul’da Türklerin davalarına bakmak için bir kadı tayin edilecektir.
* Bizans Osmanlı Devleti’ne her yıl vergi verecektir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir