İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: 2. Göktürk-Köktürk (Kutluk) Devleti (682-744) hakkında bilgi veriniz

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: 2. Göktürk-Köktürk (Kutluk) Devleti (682-744) hakkında bilgi veriniz
Özellikleri
** Türkler 1. Köktürk devletinin yıkılışından sonra 50 yılı aşkın bir süre Çin esaretinde yaşamak zorunda kalmış bu süre içerisinde tekrar bağımsızlıklarını kazanmak için birçok kez ayaklanmışlardır. Bu ayaklanmaların biri de Çin sarayını basarak İmparatoru ele geçirmek amacıyla yapılan Kürşat ayaklanmasıdır.
** Çin egemenliğinde yaşamak istemeyen Türkler 682 de Kutluk Kağan önderliğinde Çinlilere karşı ayaklanarak tekrar bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır.
**Kutluk Kağan Türk boylarını tekrar birleştirdiği için derleyen toplayan anlamına gelen İlteriş ünvanı almıştır.
** Kutluk İlteriş Kağan Çin’e karşı 46 başarılı sefer düzenlemiştir.
** Kutluk Kağan’dan sonra devletin başına Kapgan Kağan geçmiştir.
** 2. Köktürk Devleti en parlak dönemini Bilge Kağan zamanında yaşamıştır.
** Bu dönemde Vezir Tonyukuk ve Kültigin devlet yönetiminde önemli rol oynamıştır.
** İkinci Göktürk devletinin kuruluşunda vezir Tonyukuk’un büyük yardımı olmuştur.
** Tonyukuk, Kutluk Kağan Kapgan Kağan ve Bilge Kağan döneminde vezirlik yapmış önemli bir devlet adamıdır.
** Vezirlik makamının oluşturulması devlet örgütlenmesine önem verildiğinin göstergesidir.
** Türklerde ilk milli alfabe Göktürk alfabesi Göktürkler tarafından oluşturulmuştur.
** Göktürk alfabesi 4 tanesi ünlü olmak üzere 38 harften oluşmaktadır.
** Bu dönemde Vezir Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan  adına  Türk tarihinin ve Türk dili ve edebiyatının ilk önemli yazılı metinleri olan ” Orhun Kitabeleri” dikilmiştir.
** 2. Göktürk Devleti;  Uygur Basmil ve Karluk Türkleri tarafından yıkılmıştır.
Orhun Kitabeleri Türk dilinin ve tarihinin ilk yazılı belgeleridir. Kutluk Devleti dönemine aittir. Kutluk hükümdarı Bilge Kağan, kardeşi Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına 8. yüzyılda yazılmıştır. Yazan Yolluğ Tigindir. Anıtların üç yüzü Türkçe bir yüzü Çincedir. Moğolistan sınırları içerisindedir. Kitabeler Danimarkalı dilbilimci Wilhelm Thomsen tarafından 1893’te okunmuştur. 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir