İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: Uygur Devleti (744-840) hakkında bilgi veriniz

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: Uygur Devleti (744-840) hakkında bilgi veriniz
Özellikleri
** Uygurların ilk hükümdarı Kutluk Bilge Kül Kağan’dır.
Uygurların Merkezi Ötüken’dir ancak Kutluk Bilge Kül Kağan devletin merkezini Ordubalık (Karabalasagun) yapmıştır.
** Türk tarihinde ilk defa şehir ve kasabalar kurularak sanat, ticaret ve tarımla uğraşmışlardır
** İlk Türk mimari eserlerini vermişlerdir.
Uygurların mimari eserler vermeleri ve duvar resimleri yapmaları Ayrıca halktan toprak ve ev vergisi almaları yerleşik yaşama geçtiklerinin kanıtıdır.
!! Mağara resmi ile duvar resmi farklı yorumlanmaktadır. Duvar resmi yerleşik hayatın bir kanıtıdır. Mağara resmi ise yerleşik hayatın kanıtı değildir.
**Kutluk Bilge Kül Kağan’ın ölümünden sonra yerine Moyen Çur (bayan-Çur) geçmiştir.
Uygurlar en parlak dönemini Moyen Çur döneminde yaşamıştır.
Onun ölümü üzerine oğlu Bögü Kağan geçmiştir.
**Uygarlık bakımından diğer Türk devletlerinden daha ileridirler.
** Kendilerine özgü 18 harften oluşan Uygur alfabesini kullanmışlardır.
** Çinlilerle olan iyi ilişkiler sonucunda Uygurlar kağıt ve matbaayı kullanmışlardır.
** Uygurlar ilk kez kütüphaneyi kuran Türk devleti olma özelliğine sahiptir.
Hareketli harf sistemi ve tahtadan yapılmış harfler kağıt ve matbaanın kullandığını kanıtıdır.
** Geleneksel Gök tanrı inancı dışında bir inanış ilk kez Uygurlarda görülür.
** Bögü Kağan döneminde Mani inancı Uygular arasında hızla yayılmıştır.
** Uygurlar Mani dinini kabul ederek savaşçılık özelliklerini yitirmişlerdir. Ayrıca Mani dininin etkisiyle Uygur hükümdarları Ay Tengri unvanını kullanmaya başlamıştır.
** Bögü Kağan’dan sonra yerine Baga Tarkan geçmiştir.
** Medeniyette çok ileri giden Uygurlar, Kırgızlar tarafından yıkılmışlardır.
** Moğollar’ın Türkleşmesinde ve devlet teşkilatı oluşturmasında da önemli rol oynamışlardır.
** Uygur Devleti yıkıldıktan sonra  Kansu Uygur Devleti (Sarı Uygurlar) kurulmuştur. Bu devlet 1226’da Moğol egemenliğini kabul etmiştir.
Uygur Devleti yıkıldıktan sonra kurulan diğer devlet ise  Doğu Türkistan Uygur Devleti (Turfan Uygurları) dır. Bu devlet 1209’da Moğol egemenliğini tanımıştır.
**Uygurlar günümüzde Çin hakimiyeti altında bulunan Sincan Uygur Özerk bölgesinde varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir