İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Hakkında Bilgi veriniz

Türk-İslam Devletlerinde Saray Görevlileri

Hacip: Divan üyeleriyle sultan arasındaki yazışmaları ve görüşmeleri düzenlemekle görevli olan kişi.

Kapucubaşı: Sarayın her türlü günlük hizmetlerinin görülmesinden sorumlu olan kişi.

Silahdar: Silahane denilen imalathaneyi yöneten kişi.

Emir-i Candar: Sarayı korumakla görevli olan kişi.

Alemdar: Devlete ait bayrakları taşıyan kişi.

Camedar: Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbise ve resmî kıyafetlerinin hazırlanmasından sorumlu olan kişi.

Emir-i Ahur(ilbaşı): Hükümdarın atlarına ve sarayda bulunan diğer hayvanlara bakan kişi.

Serhenk: Sultana ait kuvvetlere yol açan görevli.

Emir-i Meclis: Sultanın ziyafetlerini hazırlatıp, teşrifatçılık yapan kişi.

Emir-i Çeşnigir: Sultanın yemeklerini hazırlayan ve sofra hizmetlerini yapan aşçıların başı

Şarabdar(iğdişçibaşı): Ziyafetlerde içkilerle ilgilenen kişi.

Abdâr: Hükümdarın temizliği ile ilgilenen kişi.

Emir-i Şikâr: Hükümdarın av işlerini tertip ve tanzim eden kişi.

Hânsâlâr(aşçı başı): Saray mutfağı ve hükümdarın sofrası ile ilgilenen kişi.

Hares Emiri: Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran kişi.

Vekil-i Has: Saraya ait bütün işlerle ilgilenen kişi

Hükümdarlık Alametleri

Hutbe okutmak

Para bastırmak(sikke)

Tuğra (mühür)

Sancak-bayrak ( alem)

Taht

Çetr (şemsiye)

Saltanat Çadırı (otağ)

Asa

Ğaşiye (Sultanın eyerinin örtüsü)

Nevbet

Hilat:  Abbasi halifeleri tarafından tıraz ile birlikte ” külah, kemer, kılıç, at, eyer takımı, askerî mızıka, bayrak, para” gibi mal ve eşyaların hükümdara gönderilmesidir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir