İlk Türk-İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet Hakkında Bilgi veriniz

Türk-İslam Devletlerinde Saray Görevlileri
Hacip: Divan üyeleriyle sultan arasındaki yazışmaları ve görüşmeleri düzenlemekle görevli olan kişi.
Kapucubaşı: Sarayın her türlü günlük hizmetlerinin görülmesinden sorumlu olan kişi.
Silahdar: Silahane denilen imalathaneyi yöneten kişi.
Emir-i Candar: Sarayı korumakla görevli olan kişi.
Alemdar: Devlete ait bayrakları taşıyan kişi.
Camedar: Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbise ve resmî kıyafetlerinin hazırlanmasından sorumlu olan kişi.
Emir-i Ahur(ilbaşı): Hükümdarın atlarına ve sarayda bulunan diğer hayvanlara bakan kişi.
Serhenk: Sultana ait kuvvetlere yol açan görevli.
Emir-i Meclis: Sultanın ziyafetlerini hazırlatıp, teşrifatçılık yapan kişi.
Emir-i Çeşnigir: Sultanın yemeklerini hazırlayan ve sofra hizmetlerini yapan aşçıların başı
Şarabdar(iğdişçibaşı): Ziyafetlerde içkilerle ilgilenen kişi.
Abdâr: Hükümdarın temizliği ile ilgilenen kişi.
Emir-i Şikâr: Hükümdarın av işlerini tertip ve tanzim eden kişi.
Hânsâlâr(aşçı başı): Saray mutfağı ve hükümdarın sofrası ile ilgilenen kişi.
Hares Emiri: Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri yakalayıp cezalandıran kişi.
Vekil-i Has: Saraya ait bütün işlerle ilgilenen kişi
Hükümdarlık Alametleri
Hutbe okutmak
Para bastırmak(sikke)
Tuğra (mühür)
Sancak-bayrak ( alem)
Taht
Çetr (şemsiye)
Saltanat Çadırı (otağ)
Asa
Ğaşiye (Sultanın eyerinin örtüsü)
Nevbet
Hilat:  Abbasi halifeleri tarafından tıraz ile birlikte ” külah, kemer, kılıç, at, eyer takımı, askerî mızıka, bayrak, para” gibi mal ve eşyaların hükümdara gönderilmesidir.
 
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir