İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) hakkında bilgi veriniz

İslamiyet Öncesi Türk Devletleri: Büyük Hun İmparatorluğu (Asya Hunları) hakkında bilgi veriniz
(M.Ö 3. yy. – MS. 3. yy.)
Özellikleri
**Tarihte bilinen ilk Türk devletidir.
**Merkezi Ötüken şehridir
**Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman’dır.
**Teoman zamanında başlayan Türk akınlarını engellemek isteyen Çinliler bu dönemde ünlü Çin Seddi’ni yapmak zorunda kalmışlardır.
Çin Seddi 300 lü yıllarda Çin İmparatoru tarafından ülke topraklarını düşman saldırılarından korumak için yapılan duvardır 3000 kilometre uzunlukta 6 metre yükseklikteki seddin 40 kapısı vardır.
** En parlak devirlerini Mete Han zamanında (MÖ. 209-174) yaşamışlardır. Mete Han zamanında Çin, baskı ve denetim altına alınarak vergiye bağlanmıştır.
Metehan Çin’i Hakimiyet altına almasına rağmen Türklerin Çin’e yerleşmesine istemedi o politikasının temel nedeni Türklerin kalabalık Çin nüfusu içinde eriyerek milli benliklerini kaybetmesinde önlemektir.
**Türk toplulukları Mete Han devrinde ilk kez bir bayrak altında toplanmıştır. **Türk tarihinde vatan-millet düşüncesi ilk defa Mete Han zamanında ortaya çıkmıştır.
**Metehan ıslık çalan bir ok yapmıştır.
**Metehan dünya askerlik sisteminde ilk defa onlu sistemi uygulanmıştır. Metehan’ın oluşturduğu bu sistem diğer Türk devletlerince de örnek alınmıştır.
Metehan’ın ilk düzenli orduyu kurduğu M.Ö. 209 tarihi Türk kara kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.
**Oğuz Kağan Destanı, Metehan’ın anlatıldığı bu döneme ait bir destandır.
** Hunlar İpek Yolu’nun güvenliğini sağlayarak ticaretin gelişmesine de katkıda bulunmuşlardır. ancak M.Ö. 60 yılında İpek Yolu’nun denetimini kaybederek  ekonomik yönden zayıflamıştır.
Mete’nin, ülkesini Prensler arasında bölüştürerek yönetmesi (veraset geleneği) nedeniyle Hun Devleti zayıflamış çin entrikaları yüzünden ülkede iç karışıklıklar baş göstermiştir.
** M.Ö 54 tarihinde Batu Hunlar ve Doğu Hunlar olarak ikiye ayrılmışlardır.
Doğu Hunlar ise M.S 48 de tekrar ikiye ayrılmıştır. Kuzey Hunları batıya göç ederken Güney Hunları Çin hakimiyetine girmiştir.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir