Kavimler Göçü hakkında bilgi veriniz

Kavimler Göçü hakkında bilgi veriniz
Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Çin egemenliğinde girmek istemeyen Kuzey hunları Karadeniz’in kuzeyinden Batıya doğru göç etmişlerdir, bu ilerleyiş sırasında önlerine çıkan yabancı kavimleri (Ostrogot Vizigot, Vandal Süev, Burgond gibi)  Avrupa içlerine doğru göçe zorlamışlardır. Tarihte bu olaya Kavimler Göçü denmektedir.
Sonuçları
**Avrupa’nın etnik yapısı değişikliğe uğradı.
** Bugünkü Avrupa milletlerinin temeli atıldı.
** Roma İmparatorluğu Batı Roma ve Doğu Roma olarak ikiye ayrıldı. Batı Roma İmparatorluğu kısa sürede yıkıldı. Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) İstanbul’da varlığını sürdürdü.
** İlk çağ sona erdi, Orta Çağ başladı.
** Merkezi krallıklar yıkılarak feodalite (Derebeylik) ortaya çıktı.
** Avrupa’da Hristiyanlık yayıldı.
** Kilise ve papalık güçlendi.
** Avrupa’ya giden Türkler teşkilatlı devletler kurdular. (Avrupa Hun Devleti Avarlar)
** Türklerin yaşam tarzı Avrupa’da tanındı.
** Skolastik düşünce ortaya çıktı.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir