İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Bilim ve Sanat, Müzik hakkında bilgi veriniz

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Bilim ve Sanat, Müzik hakkında bilgi veriniz
Otacı(Emçi) : Tabib
Bahşi: Öğretmen
Fresk : Yaş sıva ve alçı üzerine resim çizme sanatıdır. Uygurlar döneminde mimari yapıları süslemek amacıyla freskler yapılmıştır.
Minyatür : Çok ince işlenmiş küçük boyutlu resim sanatına verilen addır. İslam sanatında resim sanatının öncüsü olan minyatürun en önemli özelliği konuyu tam olarak göstermesidir.
Bedizci : Ressam
** Türkler Orta Asya’da göçebe yaşadıkları için onlara ait sanat eserleri de taşınabilir malzemelerden oluşturulmuştur. kumaş dokumalar, halı, kilim, demir silahlar eşyalar ve ahşap eserler yapmışlardır.
**Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçilmesiyle birlikte kalıcı eserler verilmeye başlanmıştır. Evler saray ve tapınaklar yapılmıştır.
** Süslemelerde günlük yaşamlarının etkisi görülmektedir. Hayvanların birbirleriyle mücadelesi, çiçek motifleri at resimleri halılarda yer alan motifler dir.
** Kılıçlarının kabzalarını hayvan resimleri ve değerli taşlarla süslenmiş lerdir. Süslemede hayvan figürlerinin kullanılması hayvan üslubunu doğurmuştur.
** Eski Türklerde demir eşyalar, altın takılar, ahşap süsleme, gümüş kakmacılık, halı, kilim, resim, heykel, fresk, duvar resimleri portre sanatı gelişmiştir. Uygur döneminde Mani dininin etkisiyle minyatür ve çinicilik sanatında ilerleme sağlanmıştır.
** Uygurlar Döneminde çiçek aşısı tedavisi uygulanmıştır.
** Türkler astronomi ile de ilgilenmiş Güneş yılı esaslı 12 hayvanlı Türk takvimini hazırlamışlardır.
** islamiyet kabul edildikten sonra Türklerin kullandıkları takvimler ise Hicri takvim (ay yılı esaslıdir. ) Celali takvim, Rumi Takvim ve Miladi takvimdir.
°° Hayvan üslubunun süslemede kullanılması göçebe yaşantısnın ve tabiat kuvvetlerine olan inancının göstergesidir. Kurganlarda önemli sanat eserlerine rastlanmaktadır. Esik Kurganı ndan çıkarılan Altın Elbiseli Adam eseri Kazakistan’da Alma Ata Müzesi’nde sergilenmektedir. Türk maden sanatının ne kadar geliştiğini Pazırık Kurganından çıkarılan halıda (Rusya’da Sen Petersburg ta Leningrad’da Ermitaj Müzesi’nde sergilenmektedir) Türklerin dokumacılıkta da ne kadar ileri olduğunu göstermektedir.
Müzik 
Türk devletlerinde müzik aletleri içinde en önemlisi Kopuz’dur Bunun dışında kudüm (timpani bas davul) obua (zurna) çevgan (çıngıraklı asa) ve kithara (Türk kanunu) Türk çalgılarından bazılarıdır. Türklerin söyledikleri besteye ır, sazlarla çalınan melodiye de küg denirdi.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir