Türklerin İslamiyeti Kabulü hakkında bilgi veriniz.

Türklerin İslamiyeti Kabulü hakkında bilgi veriniz. 
Türklerin İslamiyetle ilk karşılaşmaları Hz. Ömer Döneminde olmuştur. Bu. dönemde Nihavent Savaşı’nın kazanılması, İran’ ın fethedilmesi, Müslüman Araplarla Türker arasındaki münasebeti başlatmıştır. Hz. Osman Dönemi’nde  ise Hazar Türkleriyle ilk defa savaşılmıştir. Emeviler Dönemi’nde (661_750) de Arap milliyetçiliğinin uygulanması nedeniyle İslamiyet’in Türkler arasında yayılması engellenmiştir. Ayrıca Emeviler Türgişlerle mücadele etmişlerdir.
Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri yine Abbasiler Dönemi’nde yapılan 751 Talas Savaşı’ndan sonra olmuştur.
Avasım: Abbasilerde sinir güvenliğinisağlayan şehirlere verilen isimdir.
Samarra: Abbasiler zamanında Türker için kurulan şehirlere verilen isim.
Cihat: İslamiyeti yaymak için yapılan fetih hareketlerine verilen isim.
Mevali: Emevilerin Arap olmayan Müslümanlara karşı izlediği politika.
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir