İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Ordu hakkında bilgi veriniz.

İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet: Ordu hakkında bilgi veriniz
Ordu
** Eski Türklerde ordu-millet anlayışı egemen olmuştur. Kadın, erkek herkes asker sayılmış askerlik günlük hayatın bir parçası kabul edilmiştir.
** İlk düzenli ordu Büyük Hun Devleti hükümdarı Metehan döneminde kurulmuştur. Mete Ordu’yu onluk sisteme göre teşkilatlandırmıştır. MÖ 209 yılı Kara Kuvvetlerinin kuruluşu olarak kabul edilir.
**Ordu’nun temelini  atlı askerler oluşturmuştur. savaşlarda saldırı, geri çekiliş ve tekrar saldırı şeklinde uygulanan Hilal-Turan (kurt kapanı, sahte ricat) taktiği kullanılmıştır.
**Bu taktik Türk ordusunun askeri kabiliyetine arttırmıştır.
Hazarlardaki yabancı askerler istisnai olmak üzere, Türklerde ücretli askeri bir sınıf yoktur.
**Türklerin en etkili silahı ise ok ve yaydır. Yakın dövüşte kılıç, kargı, gürz ve süngü ile  savaşmışlar savunma silah olarak da kalkan kullanmışlardır.
** Eski Türklerde at önemli bir savaş aracıdır. Kaşgarlı Mahmut atı “Türk’ün kanadıdır.” şeklinde nitelendirilmiştir.
**Türk ordu teşkilatlanması Çin, Moğol ve Bizans ordularını da uygulanmıştır.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir