Ünlü Daralması

” a, e ” geniş ünlüsüyle biten sözcüklere ” – yor” şimdiki zaman eki getirildiğinde, bu geniş ünlüler daralarak  ”ı, i, u, ü” ye dönüşür.
bekle yor      bekliyor
izle yor          izliyor
oyna yor       oynuyor
yaşa yor       yaşıyor
” -me, – ma” olumsuzluk ekleri de  ”e” ve  ” a” sesiyle bittiği için  ”yor” ekiyle birleştiğinde daralarak  ” – mı, – mi, – mu, – mü” olur.
gel me yor    gelmiyor
çal ma yor    çalmıyor
bak ma yor   bakmıyor
yap ma yor   yapmıyor
Not:
” de” ve  ” ye” fiil köklerine’ ” y” ünsüzü geldiğinde daralma gerçekleşir.               de -y – en> diyen
ye-y- en> yiyen
de- y-erek>diyerek
***  ” deyip, deyince” sözcüklerinde ünlü daralması görülmez. 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir