Ünlü Daralması

” a, e ” geniş ünlüsüyle biten sözcüklere ” – yor” şimdiki zaman eki getirildiğinde, bu geniş ünlüler daralarak  ”ı, i, u, ü” ye dönüşür.

bekle yor      bekliyor

izle yor          izliyor

oyna yor       oynuyor

yaşa yor       yaşıyor

” -me, – ma” olumsuzluk ekleri de  ”e” ve  ” a” sesiyle bittiği için  ”yor” ekiyle birleştiğinde daralarak  ” – mı, – mi, – mu, – mü” olur.

gel me yor    gelmiyor

çal ma yor    çalmıyor

bak ma yor   bakmıyor

yap ma yor   yapmıyor

Not:

” de” ve  ” ye” fiil köklerine’ ” y” ünsüzü geldiğinde daralma gerçekleşir.               de -y – en> diyen

ye-y- en> yiyen

de- y-erek>diyerek

***  ” deyip, deyince” sözcüklerinde ünlü daralması görülmez. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir