Ses Türemesi

Ünsüz Türemesi
**Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ad soylu sözcükte ünsüz türemesi görülür.
his etmek   hissetmek
Zan etmek   zannetmek
Ret etmek    reddetmek
af etmek   affetmek
Bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüklerde aynı türeme ortaya çıkar.
Af ı   Affı
Had i   Haddi
Zan ımca   zannımca
 
Ünlü Türemesi
Kimi sözcükler pekiştirilirken ünlü türemesi meydana gelir.
gündüz.    güp e gündüz
dar             dar a cık
sağlam.       sap a sağlam
bir                bir i cik
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir