Ses Türemesi

Ünsüz Türemesi

**Yardımcı eylemle yapılan bileşik eylemlerde ad soylu sözcükte ünsüz türemesi görülür.

his etmek   hissetmek

Zan etmek   zannetmek

Ret etmek    reddetmek

af etmek   affetmek

Bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüklerde aynı türeme ortaya çıkar.

Af ı   Affı

Had i   Haddi

Zan ımca   zannımca

 

Ünlü Türemesi

Kimi sözcükler pekiştirilirken ünlü türemesi meydana gelir.

gündüz.    güp e gündüz

dar             dar a cık

sağlam.       sap a sağlam

bir                bir i cik

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir