Soğuk Savaş Dönemi ve bu dönemin özellikleri

2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD ile SSCB arasında SSCB’nin dağılması ne kadar gerginlik ve sınırlı çatışmalar ile siyasi psikolojik ekonomik bilim ve teknoloji alanındaki rekabet dönemine Soğuk Savaş denir
SSCB ile ABD’nin 2 Dünya Savaşı’ndan birer süper güç olarak ortaya çıkması Soğuk savaş sürecini başlatmıştır
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa’da SSCB nin etkisi artmaya başlamış ve Bu bölgedeki ülkeleri bir ölçüde kendi çatısı altına almıştır.
Bundan çekinen ABD ve İngiltere Batı Avrupa’da ve başka yerlerde Sovyet yanması komünist partilerin iktidara gelmemesi için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır
Bu gelişmeler iki taraf arasında karşılıklı ittifakların ortaya çıkmasına (NATO ve Varşova Paktı) ve gerginliğin giderek kırılmasına yol açmıştır
Soğuk Savaş deyimini ilk kez 1947’de ABD li Bernard Baruch kullanmıştır.
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’nın bir güç merkezi olarak dünya politikası sahnesinden çekilmesinden sonra Dünya en az 20 yıl kesin çizgi ile ABD ve Sovyetler Birliği’nin çevresinde iki kutuplu bir nitelik kazanmıştır
Bu iki kutuplu dünya doğu bloku ile batı bloku Kapitalizm liberalizm demokrasi ile komünizm veya ABD ile SSCB arasında meydana gelmiştir Bu düzende Dünya Devletleri ile 2 bloktan birisini seçmiş ya da Bağlantısızlar hareketi’ne katılan devletler gibi her iki binada eşit mesafede durmaya çalışmıştır.
 Soğuk Savaşa Yol açan gelişmeler
1: Yüzdeler anlaşması
Tarihte yüzdeler Anlaşması olarak geçen Bu anlaşma çörçil Vestel’in arasında 1944 ekiminde gerçekleşmiştir amacı Doğu Avrupa’da etki alanlarını kesin olarak saptanması olan bu anlaşma ile İngiltere ve Rusya Doğu Avrupa’da sahip olacakları üstündür yüzdelerle belirlemişlerdir.
Hemen Savaş sonrasının bu karar ve gelişmeleri Avrupa’nın Komünizmin kıtada çökmesi ne kadar süren burun bölünmüş düğünü başlatmıştır
Bu kararla vatanın Doğu Avrupa’daki bütün sınırını ve aynı zamanda bölgedeki Sovyet üstünlüğünün önemli bir göstergesi olmuştur.
2:Berlin Buhranı
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın tümünde yapıldığı gibi belli şehri D4 işgal bölgesine ayrılmıştır SSCB’nin kendi işgal bölgesinden batılı devletlerin çıkarmak istemesi Almanya’nın birleşmesi önlemiş iki taraf arasında anlaşma bir türlü sağlanamamıştır bunun üzerine ABD İngiltere ve Fransa kendi işgal bölgelerinde Federal Almanya cümlesine SSCB ise kendi işgal bölgesine demokratik Almanya  Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Bu bölünmenin sonucunda 1961’de Berlin duvarı inşa edilmeye başlamıştır.
3:Nükleer Silah Denetiminde Anlaşmazlık 
2. Dünya Savaşı’ndan sonra ABD Barış planı ile atom enerjisinin geliştirilmesi ve kullanılmasının tüm aşamalarını denetleyecek olan Uluslararası bir atom geliştirme kuruluşunun kurulmasını ihlallere karşı bir kuruluşa sınırsız denetleme yetkisine tanınmasını atom silahının yapımı ile ilgili her türlü ihlalin en sert biçimde cezalandırılmasını istemiştir
Ayrıca kuruluş tam denetim kurduktan sonra atom silahı yapının yasaklanmasını ve mevcut atom stoklarında yok edilmesini istemiştir
Baruch planı SSCB tarafından kabul edilmesine rağmen daha sonra ABD tarafından nükleer Silahsızlanma konferanslarında ortaya konan önerilerinin temelinde oluşturması bakımından önemlidir.
SSCB’nin bu planı reddetme nedenleri ise planın uygulanması ile ABD’nin atom silahı yapabilme yeteneğine sahip tek devlet olarak kalması ve ABD’nin BM’de karar verme sürecine egemen olduğu için bu örgütün bir kuruluşu olan Atom Enerji Komisyonu nu da etkisi altına alabileceği düşüncesidir
Planın tartışıldığı sırada SSCB atom silahının projelerini ele geçirip bu video çok kısa bir süre içinde yapabilme uğraşı içindeydi bu nedenlerden dolayı bu planı kabul etmeyen SSCB ile ABD arasındaki gerginlik daha da büyümüştür.

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir