Türklerin ilk anayurdu ve ilk kültür merkezleri nerelerdir? Bilgi veriniz

Türklerin ilk anayurdu ve ilk kültür merkezleri nerelerdir? Bilgi veriniz. ‍
Türklerin ilk anayurdu doğuda Kingan dağlarından batıda Hazar Denizi ve İtil boylarına; güneyde Hindikuş ve Karanlık dağlarından kuzeyde Sibirya’ya kadar uzanan Orta Asya’dır.
Anav Kültürü (MÖ 4500-MÖ 1000)
Orta Asya’nın en eski kültür merkezidir. Bugünkü Türkmenistan Aşkabat yakınlarında ortaya çıkmıştır.
Kelteminar Kültürü (MÖ 3000)
Amuderya Deltası civarında yaşamış avcılık ve toplayıcılık yaşam tarzına sahip kültürdür.
Afanasyevo Kültürü MÖ 3000-MÖ 1700)
En eski Türk kültür bölgesidir. Altay ve ve Sayan Dağları’nın kuzeybatısındaki bölgedir. Bakır madeni kullanılmış  hayvancılık gelişmiştir.
Andronova Kültürü (MÖ1700-MÖ1200)
Altay-Tanrı Dağları, güney Sibirya ve Hazar’ın doğusunda kalan bölgede ortaya çıkmıştır. Türklerin ilk ataları oldukları kabul edilmektedir. tunçtan ve altından yapılmış eşyalar ilk kez burada bulunmuştur.
 Karasuk Kültürü (MÖ 1200-MÖ 700)
Andronova kültürüne benzer. İlk kez demiri işlemişlerdir yerleşik yaşam tarzına sahip kültür bölgesidir.
Tagar Kültürü (MÖ 700- MÖ 100)
Abakan bölgesindedir. Türklere ait en gelişmiş kültür merkezidir.
 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir