II. Murat Devri hakkında bilgi veriniz.

II. Murat Devri hakkında bilgi veriniz.

* Koca Murat, Gazi ve Hayır Babası olarak anılırdı.
* İstanbul kuşatıldı.
* Amcası Düzmece Mustafa İsyanı ve kardeşi Şehzade Mustafa İsyanı çıkmış ve bastırılmıştır.
** Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Bu Antlaşma’nın imzalanmasında II. Murat’ın Haçlılara karşı başarılı olamaması ve Karamanoğulları sorunu etkili olmuştur.
Maddeleri:
* Sırp Krallığı yeniden kurtulacaktı.
* Eflak, Osmanlılara vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın himayesine bırakılacaktır.
* Antlaşma 10 yıl geçerli olacaktır.
* Tuna nehri sınır kabul edilecektir.
** Varna Savaşı :
(1444) Haçlılarla yapılarak kazanılmıştır.
II. Kosova Savaşı:
(1448) Haçlılarla yapılarak kazanılmıştır.
** Balkanların Türk yurdu olduğu
kesinleşmistir. 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir