II. Murat Devri hakkında bilgi veriniz.

II. Murat Devri hakkında bilgi veriniz.

* Koca Murat, Gazi ve Hayır Babası olarak anılırdı.

* İstanbul kuşatıldı.

* Amcası Düzmece Mustafa İsyanı ve kardeşi Şehzade Mustafa İsyanı çıkmış ve bastırılmıştır.

** Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması imzalandı. Bu Antlaşma’nın imzalanmasında II. Murat’ın Haçlılara karşı başarılı olamaması ve Karamanoğulları sorunu etkili olmuştur.

Maddeleri:

* Sırp Krallığı yeniden kurtulacaktı.

* Eflak, Osmanlılara vergi vermek koşuluyla Macaristan’ın himayesine bırakılacaktır.

* Antlaşma 10 yıl geçerli olacaktır.

* Tuna nehri sınır kabul edilecektir.

** Varna Savaşı :

(1444) Haçlılarla yapılarak kazanılmıştır.

II. Kosova Savaşı:

(1448) Haçlılarla yapılarak kazanılmıştır.

** Balkanların Türk yurdu olduğu

kesinleşmistir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir