Halkçılık ilkesi hakkında bilgi veriniz

Halkçılık ilkesi hakkında bilgi veriniz
Bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir.
** Eşitlik, Adalet sınıf zümre imtiyaz ayrıcalık, Ulusal Egemenlik, sosyal devlet Cumhuriyet gibi kelimeler halkçılık ilkesi ile ilgili anahtar nitelik taşır.
Özellikleri
** Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur.
** Kanunlar karşısında halkın, hukuksal alanda eşitliğini savunur.
** Halkın kendi kendini yönetmesini öngörür.
** Sosyal dayanışmayı esas alır.
** Sınıf ayrımı ve ayrıcalıklı toplumsal sınıflara karşıdır.
Halkçılık ilkesi ile ilgili gelişmeler
** TBMM’nin açılması
** Saltanatın kaldırılması
** Cumhuriyetin ilanı
** Halifeliğin kaldırılması
** Aşar vergisinin kaldırılması
** Şapka Kanunu
** Medeni kanunun kabulü
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Kadınlara siyasi hakların tanınması
** Millet mekteplerinin açılması
** Halkevlerinin açılması
** Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
** Ünvan ve lakapların yasaklanması
** Kılık kıyafet kanunu

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir