Laiklik ilkesi hakkında bilgi veriniz

Laiklik ilkesi hakkında bilgi veriniz
Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, ancak kimsenin de din ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır.
** Akıl, bilim, vicdan, hürriyet, inanç, ibadet, hurafe, batıl, tabu, dogma gibi kelimeler laiklik ilkesi ile ilgili anahtar nitelik taşır.
Özellikleri
** Din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü savunur.
** Yönetime dinin müdahale etmemesini, akılcılık, ve bilimselliği öngörür.
** Din egemenliğini değil, ulus egemenliğini savunur.
** Devlet, vatandaşlarının inanmama hakkını anayasal güvence altına almıştır.
Laiklik İlkesi ile ilgili Gelişmeler
** Saltanatın kaldırılması
** Halifeliğin kaldırılması
** Şeri’ye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması
** Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
** Medreselerin kapatılması
** Şeriat Mahkemelerinin kapatılması
** Şapka Kanunu
** Tekke ve zaviyelerin kapatılması
** Medeni Kanunun kabulü
** Yabancı okullarda dinsel sembollerin kaldırılması
** 1928’de 1924 anayasası’ndan ”Devletin dini İslamdır.” ve ” Şer’i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM’ye aittir. ” ifadelerinin çıkarılması ve milletvekili ile cumhurbaşkanı yemin metninden ”vallahi” kelimesinin çıkarılması
** İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafetler ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması
** 5 Şubat 1937’de Atatürk ilkelerinin 1924 Anayasası’na girmesi

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir