Laiklik ilkesi hakkında bilgi veriniz

Laiklik ilkesi hakkında bilgi veriniz

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil, akla ve bilime dayandırılması, ancak kimsenin de din ve vicdan hürriyetine karışılmamasıdır.

** Akıl, bilim, vicdan, hürriyet, inanç, ibadet, hurafe, batıl, tabu, dogma gibi kelimeler laiklik ilkesi ile ilgili anahtar nitelik taşır.

Özellikleri

** Din, vicdan ve ibadet özgürlüğünü savunur.

** Yönetime dinin müdahale etmemesini, akılcılık, ve bilimselliği öngörür.

** Din egemenliğini değil, ulus egemenliğini savunur.

** Devlet, vatandaşlarının inanmama hakkını anayasal güvence altına almıştır.

Laiklik İlkesi ile ilgili Gelişmeler

** Saltanatın kaldırılması

** Halifeliğin kaldırılması

** Şeri’ye ve Evkaf Vekaletinin kaldırılması

** Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü

** Medreselerin kapatılması

** Şeriat Mahkemelerinin kapatılması

** Şapka Kanunu

** Tekke ve zaviyelerin kapatılması

** Medeni Kanunun kabulü

** Yabancı okullarda dinsel sembollerin kaldırılması

** 1928’de 1924 anayasası’ndan ”Devletin dini İslamdır.” ve ” Şer’i hükümlerin yerine getirilmesi TBMM’ye aittir. ” ifadelerinin çıkarılması ve milletvekili ile cumhurbaşkanı yemin metninden ”vallahi” kelimesinin çıkarılması

** İbadet yerlerinin dışında dinsel kıyafetler ve işaretlerle dolaşılmasının yasaklanması

** 5 Şubat 1937’de Atatürk ilkelerinin 1924 Anayasası’na girmesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir