Misak-ı Milli kararları hakkında bilgi veriniz

Misak-ı Milli kararları hakkında bilgi veriniz
Misakı Milli kararları (28 Ocak 1920) 
28 Ocak’ta Mebusan Meclisi’nde kabul edilen misakımilli 17 Şubat 1920’de dünya kamuoyuna duyuruldu. Bu kararlarda Erzurum ve Sivas kongrelerinde alınan kararlar doğrultusunda milli hedefler ortaya konuldu. Ayrıca Amasya Görüşmeleri ve Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin çalışmaları da etkili oldu.
Kararlar
**Osmanlı Devleti’nin 30 Ekim 1918 tarihli mütareke imzaladığı tarihte düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumunu halkın serbestçe verecekleri oya göre belirlenmesi gereklidir. Bu mütareke hududu içinde Türk-İslam çoğunluğu bulunan kısımların tümü hiçbir şekilde ayrılık kabul etmez bir bütündür.
*Erzurum ve Sivas kongrelerinde dayanarak Türk devletinin Milli Sınırları belirlenmiştir
** Halkın oyu ile anavatana katılan üç sancakta (Elviye-i Selase Kars Ardahan Batum) gerekirse halk oyuna başvurulacak.
*Bu maddenin dayanağı bu şehirlerde Türk nüfusunun çoğunlukla olmasıdır
**Türkiye barışına bırakılan Batı Trakya’nın hukuki durumu da halkın tam bir hürlükle verecekleri oylarla belirlenmelidir.
*Bu maddenin dayanağı Batı Trakya’daki Türk nüfusu dur. 
** Hilafet merkezi ve  Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul şehri ile Marmara Denizi’nin güvenliği her türlü zedelenmeden korunmuş olmalıdır. Bu esas kabul edilmek şartıyla boğazların Dünya Ticaret ve ulaşımın açılması hususunda bizimle diğer bütün ilgili devletlerin birlikte verecekleri kararlar geçerlidir.
** Azınlık hakları komşu memleketlerde ki Müslüman halkın aynı haktan yararlanmaları şartıyla tarafımızdan kabul ve temin edilecektir.
* Uluslararası ilişkilerde eşitlik ilkesi göz edilmiştir
** Milli ve iktisadi gelişmemizi sağlamak amacıyla siyasi adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamaların kaldırılması gerekir. Hissemize düşecek borçlarımızın ödenmesi şartları da bu esasa aykırı olamaz.
* Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Egemenlik haklarımızın korunması amaçlanmış ve tam bağımsızlık ilkesi vurgulanmıştır. 
Önemi ve Sonuçları
** Kapitülasyonlar, boğazlar, sınırlar referandum, dış borçlar ve azınlık hakları ile ilgili sorunlar gündeme getirilmiştir.
**Türk milletinin kabul edebileceği barış şartları belirtilmiştir.
** Bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir.
** Türk milleti bağımsızlık şuuruna ulaşmıştır.
** Misakı millide çoğunlukla bağımsızlıkla ilgili kararlar yer almıştır.
Ek bilgi 
*Misak-ı milli’de kapitülasyonlar azınlıklar, dış borçlar, boğazlar, sınırlar ve referandum ile ilgili hükümler yer almıştır.
*Misak-ı milli’de genellikle ulusal bağımsızlıkla ilgili kararlar yer almıştır.
*Misakı Milli ile bölünmez Türk vatanının sınırları resmiyet kazanmıştır.
*Misak-ı milli’de yer alan maddeler son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin onayından geçmiştir. 

Our Score

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir